Información
¿Qué é o CIM?
O CIM é un recurso do teu Concello onde se realiza unha intervención global , a través do asesoramento, información, apoio integral e sensibilización da comunidade, para facer efectiva á igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres .


Horario

ATENCIÓN AO PÚBLICO: Luns a Venres de 9:00 a 14:00 horas.
ATENCIÓN PSICOLÓXICA E ASESORAMENTO XURÍDICO.

Ver horariosPrincipios que nos rixen
- Anonimato da identidade das usuarias, garantía de privacidade e confidencialidade nas comunicacións.
- Servicio totalmente gratuíto.
- Respeto á vontade das usuarias na búsqueda das posibles solucións ás consultas presentadas.
¿Qué ofrecemos?


Atención social:

+ Informar e orientar ante problemáticas derivadas da violencia de xénero e derivar os departamentos específicos.
+ Informar e xestionar os recursos e axudas económicas disponibles no ámbito territorial.
+ Orientación laboral e asesoramento para a búsqueda activa de empleo.
+ Exploración e intervención na rede social , familiar e laboral d@s usuari@s


Asesoría Xurídica:

+ Dereito de famila /separacións, divorcio, rexime de vistitas, unións de feito...
+ Incapacitacións e declaracións de prodigalidade de maiores ou afectadospor transtornospsiquicos severos.
+ Dereito laboral, da Seguridade social e dereito adeministrativo en xeral.
+ Dereito de estranxería e dereito Penal.
+ Tramitación e acceso á xustiza gratuíta.
+ Asesoramento xurídico integral nos casos de violencia de xénero.


Asistencia psicolóxica:

+ Terapia individual : ansiedade, depresión, dificultades emocionais, …
+ Terapia grupal: autoestima, relaxación,….
+ Terapia familiar: separación, problemas de parella, dificultades cos fillos,…
+ Asesoramento de parella: dificutades de comunicación, Educación e evolución sexual, planificación,…
+ Asistencia específica en casos de violencia.
Centro de Información á Muller (CIM) Soutomaior
Multiusos de Arcade | r/ Peirao 8 Arcade 36690. Pontevedra.
Teléfono e Fax: 986.701.227 | e-mail: info@ex-presion.com