Atención psicolóxica ás vítimas de
violencia de xénero


A través deste servizo ponse a disposición das vítimas de violencia de xénero unha rede de profesionais da psicoloxía, con formación específica, que de xeito gratuito realizan a intervención máis axeitada para cada caso.

Pódese solicitar este servizo no teléfono 629 777 595 do Colexio oficial de Psicólogos de galicia e tamnén a través da páxina web do dito colexio:
www.cop.es/copgalicia.es

videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es