Axudas ás familias numerosas


As familias recoñecidas como numerosas en atención as súas circunstancias, dispoñen dun amplo abano de beneficios sociais, económicos e de servizos que contribuen a apoiar as familias con maior número de membros para facer efectivo o principio de igualdade material para que non se atopen en desventaza no acceso aos bens económicos, culturais e sociaisvidepresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es