Adxudicación de prazas en escolas
infantís
(0-3 anos)


Mediante o programa de adxudicación de prazas en escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia as nenas e nenos residentes en Galicia de entre tres meses e tres anos de idade e as súas familias dispoñen dun equipamento socioeducativo que permite o desenvolvemento integral dos nenos e nenas, responde as necesidades das familias na educación e crianza e construe e domenta a igualdade de oportunidades

videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es