Unidade de muller e ciencia de Galicia


Esta unidade ten como obxectivos incrementar a presenza das mulleres no ámbitos científico e tecnolóxico de Galicia, promover actuacións dirixidas a eliminar os desequilibrios existentes no relativo á formación científica, así como no eido da investigación e innovación e no da xestión da I+D+i e situar nos estudos e actividades científicas a perspectiva de xénero nun primeiro planovidepresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es