Gabinete de orientación familiarOs Gabinetes de Orientación Familiar (GOF) constitúen un recurso especializado no apoio e na promoción da calidade de vida das persoas e das familias, e na atención e prevención das diferentes situacións problemáticas que se poidan dar no ámbito da convivencia cotiá garantindo a súa seguridade e benestarvidepresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es