Prestación económica por filla/o
menor a cargo
A prestación consiste nun pagamento único de 360 euros por cada filla/o menor de 3 anos. Realizarase da maneira e no prazo que se determine na orde de convocatoria de axudas que a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar publica de xeito anual.


videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es
W