Residencias de tempo libreSon complexos residenciais dependentes da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, situados en Panxón-Nigrán (pontevedra) e O Carballiño (Ourense), que se poñen a disposición da poboación para o desfrute de estadías no período estival e para a arealización de actividades de caracter social ou cultural o resto do ano


videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es