Salario da liberdade


A prestación consiste nunha axuda económica de carácter periódico, ata o máximo de doce mensualidades, mentre subsistan as circunstancias polas que se concedeu dita prestación.

A contía que poderá acadar esta prestación será de ata 600 euros mensuais, establecéndose dita contía en función dos ingresos da solicitante; e incrementarase en 50 euros ao mes por cada filla/o de idade a cargo.


videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es