Teléfono das mulleres
900 400 273


O teléfono das Mulleres é un servizo de emerxencia gratuíto e anónimo. Funciona as 24 horas do día e ten cobertura para toda a Comunidade Autónoma
videpresidencia.xunta.es
www.igualdadegaliza.org
igualdade@xunta.es